De "Reuzen van Nederland"

Het afgelopen half jaar stond in mede in het teken van het maken van foto’s van de Reuzen van Nederland. De Reuzen van Nederland zijn wellicht beter bekend als de grote primaire waterkeringen van Rijkswaterstaat. Gedurende de afgelopen zes maanden ben ik te gast geweest, als fotograaf, op de Maeslantkering, Hollandsche Ijsselkering, Hartelkering, Haringvlietsluizen, de Ramspolkering en de Oosterscheldekering, en wat een geweldige objecten zijn dat! De grootsheid, de constructies en men-made!

De primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren. Een deel is onderdeel van de Deltawerken

Uiteindelijk zijn de fotos van de keringen afgedrukt op geborsteld aluminium wat een extra robuust beeld geeft. Een prachtig resultaat!

Overigens is er ook een prachtige, korte film gemaakt over de 4 stormvloedkeringen. Deze kan je hier bekijken (alle credits naar de filmmaker)