Op Froot.nl!

Hoe gaaf is dat dan! Je verheugt je de hele dag al om naar de opnames te gaan van Fotostudio De Jong in Amsterdam. En dan check je tussendoor even je mail.. Een mailtje van Froot.nl over dat ze mijn andere website gecheckt hebben en dat ze graag een reportage van mij willen publiceren! De reportage van de een van de mooiste bruggen van Nederland, althans dat vind ik dan :-)

Wil je zelf het artikel lezen? Kijk dan snel op: http://www.froot.nl/posttype/froot/zo-zag-je-de-rotterdamse-van-brienenoordbrug-nog-nooit/

Benieuwd naar Urbex reportages? Kijk dan eens op www.nothing-but-footsteps.com